Konferencja konsultacyjna dla samorządów nadodrzańskich

„Program modernizacji Odrzańskiej Drogi Wodnej. Nowe szanse i wyzwania dla samorządów terytorialnych”. Konferencja konsultacyjna dla nadodrzańskich samorządów odbędzie się we Wrocławiu, w dniu 6 listopada 2017 roku.

Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej zaprasza przedstawicieli nadodrzańskich gmin, powiatów i województw w dniu 6 listopada br. do Centrum Kongresowego Politechniki Wrocławskiej na konferencję, podczas której zostaną zaprezentowane m.in. pierwsze warianty modernizacji Odrzańskiej Drogi Wodnej.

Konferencja  ma związek z pracami nad Programem modernizacji Odrzańskiej Drogi Wodnej. Opracowanie Programu jest pierwszym etapem realizacji celów określonych w przyjętych przez Radę Ministrów w czerwcu 2016 roku Założeniach do planów modernizacji śródlądowych dróg wodnych w Polsce na lata 2016-2020 z perspektywą do roku 2030.

Szczególnym celem spotkania jest  pierwsza publiczna prezentacja wyników modelowania Odry na potrzeby uzyskania IV klasy żeglowności na odcinku od Kędzierzyna-Koźla do ujścia Nysy Łużyckiej wraz z potencjalnymi miejscami nowych piętrzeń na Odrze swobodnie płynącej.

Wydarzenie jest także impulsem do rozpoczęcia z samorządami dyskusji na temat szans i wyzwań społeczno-gospodarczych, związanych z rozwojem ODW, które będą wykraczać daleko poza sektor transportu. Tym tematom będą poświęcone dwa panele eksperckie.

Partnerami Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej w organizacji konferencji są Politechnika Wrocławska i Zarząd Morskich Portów Szczecin-Świnoujście S.A.

Następna konferencja samorządowa dotycząca m.in. wyników modelowania (dla Odry granicznej) i kwestii środowiskowych, odbędzie się w Szczecinie wiosną 2018 roku.

Załączniki

Formularz zgłoszeniowy
Data: 2017-10-13, rozmiar: 125 KB
Program konferencji
Data: 2017-10-13, rozmiar: 237 KB