Konferencja konsultacyjna dla samorządów nadodrzańskich

„Program modernizacji Odrzańskiej Drogi Wodnej. Nowe szanse i wyzwania dla samorządów terytorialnych”. Konferencja konsultacyjna dla nadodrzańskich samorządów odbędzie się we Wrocławiu, w dniu 6 listopada 2017 roku. Załączniki Formularz zgłoszeniowy Data: 2017-10-13, rozmiar: 125 KB Wstępny program konferencji Data: 2017-10-13, rozmiar: 79 KB Pobierz wszystkie pliki

Aktualizacja umowy ADN dotyczącej przewozu towarów niebezpiecznych

Departament Żeglugi Śródlądowej informuje, że 8 września 2017 r. w Dzienniku Ustaw pod pozycją 1719. został opublikowany jednolity tekst Umowy europejskiej dotyczącej międzynarodowego przewozu śródlądowymi drogami wodnymi towarów niebezpiecznych (ADN).

O rozwoju Odrzańskiej Drogi Wodnej w czeskim Bohuminie

Jerzy Materna, sekretarz stanu w ministerstwie gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej wziął udział w Forum Odrzańskim, które odbywa się w czeskim Bohuminie. Kolejna edycja polsko – czeskiej platformy dyskusyjnej dotyczy wzajemnej wymiany informacji o projekcie wydłużenia Odrzańskiej Drogi Wodnej o transgraniczny odcinek z polskiego Kędzierzyna-Koźle aż po czeską Ostrawę. Wiceminister Jerzy Materna w swoim wystąpieniu […]

Szczecin. Jerzy Materna na posiedzeniu komitetu wykonawczego Europejskiego Stowarzyszenia Portów Żeglugi Śródlądowej

W drugim dniu wizyty członków Europejskiego Stowarzyszenia Portów Żeglugi Śródlądowej (The European Federation of Inland Ports- EFIP),w siedzibie Zarządu Morskich Portów Szczecin i Świnoujście S.A. odbyło się posiedzenie grupy roboczej komitetu wykonawczego tej organizacji. W obradach wziął udział sekretarz stanu w Ministerstwie Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej – Jerzy Materna oraz dyrektor Departamentu Żeglugi Śródlądowej […]