Rybołówstwo

Departament Rybołówstwa realizuje zadania Ministra dotyczące uczestnictwa we Wspólnej Polityce Rybołówstwa Unii Europejskiej, rozwoju rybołówstwa morskiego, rybactwa śródlądowego, akwakultury i rynku rybnego. Odpowiada również za realizację zadań wynikających z pełnienia przez Ministra funkcji Instytucji Zarządzającej Programem Operacyjnym „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007–2013” (PO RYBY 2007–2013) i Programem Operacyjnym „Rybactwo i Morze” na lata 2014-2020 (PO RYBY 2014–2020).

Dane kierownictwa

Dyrektor: Janusz Wrona
Zastępca: Marta Rabczyńska – Kapcińska
Zastępca: Tomasz Tereszkiewicz

Dane kontaktowe

tel.: +48 22 583-8900
fax: +48 22 583-8901
e-mail: SekretariatDR@mgm.gov.pl

»Zadania Departamentu