WNIOSKI I FORMULARZE DO POBRANIA

Pliki do pobrania

Wzór wniosku w sprawie przekazania całości/części indywidualnej zdolności połowowej pobierz plik .docx pobierz plik .pdf
Wniosek o wydanie specjalnego zezwolenia połowowego pobierz plik .docx pobierz plik .pdf
Wniosek w sprawie przekazania indywidualnej kwoty połowowej pobierz plik .docx pobierz plik .pdf
Wniosek o przyznanie dodatkowej kwoty połowowej pobierz plik .docx pobierz plik .pdf
Wniosek o przyznanie dodatkowej kwoty połowowej z wnioskowaną wysokością kwoty pobierz plik .pdf
Wniosek o dokonanie wpisu statku do rejestru statków rybackich (aktualny od dnia 01.02.2018) pobierz plik .doc
Wniosek o dokonanie zmiany wpisu w rejestrze statków rybackich (aktualny od dnia 01.02.2018)
pobierz plik .doc
Wniosek o uznanie statku rybackiego za wycofany z rybołówstwa komercyjnego (aktualny od dnia 16.06.2016) pobierz plik .doc
Wniosek o wydanie licencji połowowej (aktualny od dnia 29.01.2018) pobierz plik .doc
Wzór licencji połowowej pobierz plik .pdf