RAPORTY I OPRACOWANIA

Pliki do pobrania

 1. Plan kontroli wyrywkowych mocy silników napędu głównego statków rybackich
 2. Raport roczny dotyczący działań zmierzających do osiągnięcia równowagi pomiędzy zdolnością połowową a wielkością dopuszczalnych połowów za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 r. (wraz z Planem działania)
 3. Raport roczny dotyczący działań zmierzających do osiągnięcia równowagi pomiędzy zdolnością połowową a wielkością dopuszczalnych połowów za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 r. (wraz z Planem działania)
 4. Przewodnik dotyczący realizacji obowiązku wyładunku przeznaczony dla sektora rybołówstwa w regionie Morza Bałtyckiego
 5. Raport z Programu Monitorowania Przypadkowych Połowów Waleni za rok 2016
 6. Raport z Programu Monitorowania Przypadkowych Połowów Waleni za rok 2015
 7. Raport z Programu Monitorowania Przypadkowych Połowów Waleni za rok 2014
 8. Raport z Programu Monitorowania Przypadkowych Połowów Waleni za rok 2013
 9. Raport z Programu Monitorowania Przypadkowych Połowów Waleni za rok 2012
 10. Roczny raport z wdrożenia rozporządzenia Rady (WE) 812/2004 za rok 2011
 11. Roczny raport z wdrożenia rozporządzenia Rady (WE) 812/2004 za rok 2010
 12. Raport roczny dotyczący działań zmierzających do osiągnięcia równowagi pomiędzy zdolnością połowową a wielkością dopuszczalnych połowów za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 r. (wraz z Planem działania)
 13. Polski Krajowy Program Kontroli na Morzu Bałtyckim na 2017 r.
 14. Polski Krajowy Program Kontroli na Morzu Bałtyckim na 2018 r