Wzory sprawozdań z realizacji operacji w ramach PO RYBY 2014-2020

SPRAWOZDANIA Z REALIZACJI OPERACJI w ramach Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” 2014-2020 Sprawozdanie miesięczne Instrukcja wypełniania sprawozdania miesięcznego Instrukcja sporządzania sprawozdań rocznych i końcowych Instrukcja wypełniania danych dotyczących wskaźników rezultatu Aktualne wzory sprawozdań z realizacji operacji, obowiązujące od dnia 21.01.2019 r. Pobierz pliki word: Priorytet 1 1.1 Wsparcie na rzecz opracowywania i wdrażania środków ochrony … Czytaj dalej Wzory sprawozdań z realizacji operacji w ramach PO RYBY 2014-2020