Ruszył nabór wniosków o dofinansowanie w ramach pomocy technicznej PO RYBY

Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej ogłasza nabór w sprawie możliwości składania wniosków o dofinansowanie w ramach pomocy technicznej Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze”.

Wnioski o dofinansowanie można składać, od dnia 1 grudnia 2017r. do dnia 31 marca 2023 r., do wysokości ustalonego limitu środków finansowych.

Podstawa prawna:

Art. 13 ust. 6 Ustawy z dnia 10 lipca 2015 r. o wspieraniu zrównoważonego rozwoju sektora rybackiego z udziałem  Europejskiego Funduszu Morskiego