Ogłoszenie o naborze wniosków o dofinansowanie w zakresie działania 1.7 „Wsparcie na rzecz systemów przyznawania uprawnień do połowów”

Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie w zakresie działania 1.7 „Wsparcie na rzecz systemów przyznawania uprawnień do połowów”. Nabór wniosków o dofinansowanie dotyczy działania w ramach Priorytetu 1. Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo, zasobooszczędnego, innowacyjnego, konkurencyjnego i opartego na wiedzy, zawartego w Programie Operacyjnym „Rybactwo i Morze”.

Załączniki

ogłoszenie 1.7_2020_nr 1
Data: 2020-01-20, rozmiar: 729 KB
WoD_1.7_2z
Data: 2020-01-20, rozmiar: 3 MB
Instrukcja_WoD_1.7_2z
Data: 2020-01-20, rozmiar: 973 KB