Priorytet 6 – rozporządzenia

W plikach do pobrania znajduje się tekst Rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania i wypłaty pomocy finansowej na realizację operacji w ramach Priorytetu 6. Wspieranie wdrażania Zintegrowanej Polityki Morskiej, zawartego w Programie Operacyjnym „Rybactwo i Morze”.

Załączniki

Rozporządzenie MGMiŻŚ - Priorytet 6
Data: 2018-02-07, rozmiar: 315 KB