Stosowanie logotypu PO RYBY 2014-2020

Zobacz treść wyjaśnień.

Pytanie 1

Czy możesz oznaczać swoje działania przed podpisaniem umowy?

Odpowiedź

Jeżeli jako przyszły beneficjent prowadziłeś lub prowadzisz działania w ramach operacji w okresie poprzedzającym moment uzyskania dofinansowania, nie masz obowiązku uzupełnienia odpowiednimi logotypami i informacjami materiałów, ani też dotychczas powstałej dokumentacji dotyczącej operacji. Możesz oznaczyć segregator lub segregatory, w których przechowujesz dokumenty dotyczące realizacji operacji. Natomiast z oznaczaniem działań musisz poczekać na uzyskanie dofinansowania.

Może się zdarzyć, że jeszcze przed podpisaniem umowy o dofinansowanie będziesz chciał oznakowywać wyprodukowane przez siebie materiały promocyjne. Jako beneficjent masz taką możliwość, ale w takiej sytuacji musisz, w celu uzyskania w przyszłości refundacji kosztów, spełnić wymagania zawarte w Księdze wizualizacji znaku PO RYBY 2014-2020.

Z takimi działaniami wiąże się jednak pewne ryzyko. W przypadku prawomocnej odmowy przyznania dofinansowania na daną operację, rezygnacji z jej realizacji, bądź też rozwiązania umowy w trakcie realizacji, nie możesz już stosować logo UE oraz logo PO RYBY 2014-2020 do oznaczania swoich działań.