Wzory wniosków o płatność – Priorytet 6

Wzory wniosków o płatność wraz z instrukcjami wypełniania do pobrania

Wniosek o płatność na operację w zakresie działania „Zintegrowany Nadzór Morski”

Instrukcja wypełniania do wniosku o płatność na operację w zakresie działania „Zintegrowany Nadzór Morski” 

Wniosek o płatność na operację w zakresie działania „Poprawa wiedzy na temat stanu środowiska morskiego”

Instrukcja wypełniania do wniosku o płatność na operację w zakresie działania „Poprawa wiedzy na temat stanu środowiska morskiego” 

Wniosek o płatność na operację w zakresie działania „Promowanie ochrony środowiska morskiego i zrównoważonej eksploatacji zasobów morskich i przybrzeżnych” 

Instrukcja wypełniania do wniosku o płatność na operację w zakresie działania „Promowanie ochrony środowiska morskiego i zrównoważonej eksploatacji zasobów morskich i przybrzeżnych”