Wzory Biznes Planów dla operacji realizowanych w ramach PO RYBY 2014-2020

Biznes Plan szczegółowy dla działania 1.11 Wartość dodana, jakość produktów i wykorzystanie niechcianych połowów 

Pliki do pobrania

Priorytet 1. Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo, zasobooszczędnego, innowacyjnego, konkurencyjnego i opartego na wiedzy

Priorytet 2. Wspieranie akwakultury zrównoważonej środowiskowo, zasobooszczędnej, innowacyjnej, konkurencyjnej i opartej na wiedzy

Priorytet 5. Wspieranie obrotu i przetwarzania.