Wzory Biznes Planów dla operacji realizowanych w ramach PO RYBY 2014-2020

Pliki do pobrania

Priorytet 2. Wspieranie akwakultury zrównoważonej środowiskowo, zasobooszczędnej, innowacyjnej, konkurencyjnej i opartej na wiedzy

Plan biznesowy operacji