Wzór wniosku o wydanie opinii

Wzór wniosku o wydanie opinii na operację w zakresie działania „Zintegrowany Nadzór Morski” w ramach Priorytetu 6. Wspieranie wdrażania Zintegrowanej Polityki Morskiej.

Działanie zawarte jest w Programie Operacyjnym „Rybactwo i Morze” na lata 2014-2020.

Pliki do pobrania:

Wzór wniosku

Instrukcja wypełnienia wniosku