Priorytet 4

Priorytet 4. Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej w zakresie działania 4.2 – realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność, z wyłączeniem projektów grantowych

Priorytet 4. Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej w zakresie działania 4.2 – realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność – projekty grantowe

Priorytet 4. Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej w zakresie działania 4.3 – prowadzone w ramach współpracy

Priorytet 4. Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej, w zakresie działania 4.4 – koszty bieżące i aktywizacja oraz wsparcie przygotowawcze