Pomoc Techniczna

Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej na podstawie Art. 13 ust. 6 Ustawy z dnia 10 lipca 2015 r. o wspieraniu zrównoważonego rozwoju sektora rybackiego z udziałem  Europejskiego Funduszu Morskiego ogłasza nabór w sprawie możliwości składania wniosków o dofinansowanie w ramach pomocy technicznej Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze”.

Wnioski o dofinansowanie można składać, od dnia 1 grudnia 2017r. do dnia 31 marca 2023 r., do wysokości limitu środków finansowych, do którego może zostać przyznana pomoc finansowa.

Wzory wniosków obowiązujące od 27 lipca 2018 r.

1. Formularz Wniosku o Dofinansowanie:

2. Wzory Umów dofinansowanie

3. Wzór porozumienia o dofinansowanie

4. Formularz Wniosku o Płatność

Pomoc Techniczna – wzory wniosków obowiązujące do 26 lipca 2018 r.