Wzory sprawozdań rocznych IP w ramach PO RYBY 2014-2020

Poniżej znajdują się pliki do pobrania. Zawierają instrukcję wypełniania sprawozdania rocznego Instytucji Pośrednich oraz formularze wzorów sprawozdań do wypełnienia w ramach poszczególnych priorytetów i pomocy technicznej w ramach Programu Operacyjnego “Rybactwo i Morze”.

Załączniki

Priorytet 1-wzór sprawozdania rocznego IP
Data: 2018-02-07, rozmiar: 668 KB
Priorytet 2-wzór sprawozdania rocznego IP
Data: 2018-02-07, rozmiar: 662 KB
Priorytet 3-wzór sprawozdania rocznego IP
Data: 2018-02-07, rozmiar: 656 KB
Priorytet 4-wzór sprawozdania rocznego IP
Data: 2018-02-07, rozmiar: 658 KB
Priorytet 5-wzór sprawozdania rocznego IP
Data: 2018-02-07, rozmiar: 692 KB
Priorytet 6-wzór sprawozdania rocznego IP
Data: 2018-02-07, rozmiar: 692 KB
Pomoc techniczna-wzór sprawozdania rocznego IP
Data: 2018-02-07, rozmiar: 683 KB