Poświadczenie kwalifikowalności poniesionych wydatków

Pliki do pobrania

Dokumenty obowiązujące od 19 września 2018 r.

Poświadczenie kwalifikowalności poniesionych wydatków od Instytucji Pośredniczącej – Samorząd Województwa do Instytucji Pośredniczącej ARiMR

Instrukcja wypełniania poświadczenia kwalifikowalności

Dokumenty obowiązujące do 18 września 2018 r.

Poświadczenie kwalifikowalności poniesionych wydatków od Instytucji Pośredniczącej – Samorząd Województwa do Instytucji Pośredniczącej ARiMR

Instrukcja wypełniania poświadczenia kwalifikowalności

Poświadczenie od IZ do IP Pomoc Techniczna

Poświadczenie kwalifikowalności poniesionych wydatków od Instytucji Zarządzającej  do Instytucji Pośredniczącej ARiMR

Instrukcja wypełniania poświadczenia kwalifikowalności