Informacja w sprawie ogłoszenia naboru wniosków w zakresie działania 1.10 „Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej” w ramach Priorytetu 1 Informujemy, że w dniu 22 maja 2019 r. Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa ogłosił nabór wniosków o dofinansowanie w ramach działania 1.10 „Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej”