Wysokość dodatkowych kwot połowowych poszczególnych gatunków organizmów morskich możliwych do odłowienia w 2017 r. oraz termin składania wniosków o przyznanie dodatkowych kwot połowowych

Realizując obowiązek nałożony ustawą z dnia 19 grudnia 2014 r. o rybołówstwie morskim (Dz. U. z 2015 r., poz. 222 z późn. zm.), Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej informuje, że dodatkowe kwoty połowowe następujących gatunków organizmów morskich wynoszą

– kwota połowowa dorszy (podobszary 25-32 Morza Bałtyckiego) – 955 156 kg

– kwota połowowa śledzi (podobszary 22-24 Morza Bałtyckiego) – 15 376 kg

– kwota połowowa śledzi (podobszary 25-27, 28.2, 29 i 32 Morza Bałtyckiego) – 9 308 962 kg

– kwota połowowa szprotów (podobszary 22-32 Morza Bałtyckiego) – 3 595 657 kg

– kwota połowowa łososi (podobszary 22-31 Morza Bałtyckiego) – 238 szt.

Wnioski o przyznanie dodatkowej kwoty połowowej należy składać do Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, na formularzu udostępnionym na stronie internetowej ministerstwa, w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia niniejszego komunikatu.