Wysokość dodatkowych kwot połowowych poszczególnych gatunków organizmów morskich możliwych do odłowienia w 2017 r. oraz termin składania wniosków o przyznanie dodatkowych kwot połowowych – drugi podział.

Realizując obowiązek nałożony ustawą z dnia 19 grudnia 2014 r. o rybołówstwie morskim (Dz. U. z 2015 r., poz. 222 z późn. zm.), Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej informuje, że dodatkowe kwoty połowowe następujących gatunków organizmów morskich wynoszą:

– kwota połowowa dorszy (podobszary 22-24, 25-32 Morza Bałtyckiego)            –       1 510 894 kg,

– kwota połowowa śledzi (podobszary 22-24 Morza Bałtyckiego)                         –        243 240 kg,

– kwota połowowa śledzi (podobszary 25-27, 28.2, 29 i 32 Morza Bałtyckiego) –       215 159 kg,

– kwota połowowa łososi (podobszary 22-31 Morza Bałtyckiego)                         –        673 szt.

Wnioski o przyznanie dodatkowej kwoty połowowej należy składać do Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, na formularzu udostępnionym na stronie internetowej https://mgm.gov.pl/rybolowstwo/rybolowstwo-morskie/wnioski-i-formularze-do-pobrania, w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia niniejszego komunikatu.