Wysokość dodatkowych kwot połowowych 2018 r.

Wysokość dodatkowych kwot połowowych poszczególnych gatunków organizmów morskich możliwych do odłowienia w 2018 r. oraz termin składania wniosków o przyznanie dodatkowych kwot połowowych.

Realizując obowiązek nałożony ustawą z dnia 19 grudnia 2014 r. o rybołówstwie morskim (Dz. U. z 2015 r., poz. 222 z późn. zm.), Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej informuje, że dodatkowe kwoty połowowe następujących gatunków organizmów morskich wynoszą:

  • dorsz (podobszary 25-32 Morza Bałtyckiego) – 969 079 kg,
  • łosoś (podobszary 22-31 Morza Bałtyckiego) – 9 009 szt.

Wnioski o przyznanie dodatkowej kwoty połowowej należy składać do Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, na formularzu udostępnionym na stronie internetowej Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej (https://mgm.gov.pl/rybolowstwo/rybolowstwo-morskie/wnioski-i-formularze-do-pobrania/), w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia niniejszego komunikatu.