Wykaz beneficjentów, którzy otrzymali pomoc finansową w ramach PO RYBY 2007-2013

Beneficjenci Programu Operacyjnego Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013.

» Wykaz beneficjentów za 2014 r.

pobierz plik .xlsx

» Wykaz beneficjentów za 2015 r.

pobierz plik .xlsx

pobierz plik .pdf

» Wykaz beneficjentów za 2016 r.

pobierz plik .xls