Szanowni Wnioskodawcy PO „Rybactwo i Morze” uwzględniając sytuację epidemiologiczną, w celu umożliwienia złożenia wniosku o dofinansowanie jak największej liczbie podmiotów zainteresowanych otrzymaniem wsparcia w ramach ogłoszonych naborów, uprzejmie informuję o wydłużeniu terminów następujących naborów:

 

Działanie

Wydłużenie terminu naboru do

1.4.2 „Ochrona i odbudowa morskiej różnorodności biologicznej i ekosystemów morskich oraz systemy rekompensat w ramach zrównoważonej działalności połowowej” w zakresie poddziałania 1.4.2, o których mowa w art. 40 ust. 1 lit. b-g oraz i rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 508/2014

Dotyczy naboru od dnia 27.03.2020 r. do dnia 24.04.2020 r.

24.04.2020 r.


1.4.2 „Ochrona i odbudowa morskiej różnorodności biologicznej i ekosystemów morskich oraz systemy rekompensat w ramach zrównoważonej działalności połowowej” w zakresie poddziałania 1.4.2, o których mowa w art. 40 ust. 1 lit. b-g oraz i rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 508/2014

Dotyczy naboru od dnia 09.03.2020 r. do dnia 26.03.2020 r.


26.03.2020 r.

1.11 Wartość dodana, jakość produktów i wykorzystywanie niechcianych połowów

07.04.2020 r.

1.16 Propagowanie kapitału ludzkiego, tworzenie miejsc pracy i dialog społeczny-szkolenia zawodowe, tworzenie sieci kontaktów, dialog społeczny oraz wsparcie dla małżonków i partnerów życiowych

31.03.2020 r.

2.2 Usługi z zakresu zarządzania, zastępstw i doradztwa dla gospodarstw akwakultury


22.04.2020 r.

2.3.3 Efektywne gospodarowanie zasobami, zmniejszenie zużycia wody i chemikaliów, systemy recyrkulacji minimalizujące zużycie wody

14.04.2020 r.

3.1 Kontrola i egzekwowanie

Dotyczy naboru od dnia 24.03.2020 r. do dnia 22.04.2020 r.


22.04.2020 r.

3.1 Kontrola i egzekwowanie

Dotyczy naboru od dnia 14.04.2020 r. do dnia 13.05.2020 r.


13.05.2020 r.

5.3 Środki dotyczące obrotu – art. 68 ust. 1 lit. c

 

24.04.2020 r.

5.3 Środki dotyczące obrotu – art. 68 ust. 1 lit. g

09.04.2020 r.