Priorytet 4. Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej – 4.3 działania prowadzone w ramach współpracy

Pliki do pobrania

Dokumenty aktualne od 16 kwietnia 2018 r.

 1. Formularz wniosku o dofinansowanie
 2. Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie
 3. Formularz wniosku o płatność
 4. Instrukcja wypełnienia wniosku o płatność
 5. Umowa o dofinansowanie w ramach współpracy
 6. Załącznik nr 1 do umowy o dofinansowanie – zestawienie rzeczowo-finansowe operacji
 7. Załącznik nr 2 do umowy o dofinansowanie – harmonogram wypłaty zaliczki
 8. Załącznik nr 3 do umowy o dofinansowanie – wniosek Beneficjenta o wypłatę zaliczki
 9. Załącznik nr 4 do umowy o dofinansowanie – harmonogram działań informacyjnych szkoleniowych i promocyjnych

Dokumenty aktualne do 13 kwietnia 2018 r.

 1. Formularz wniosku o dofinansowanie
 2. Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie
 3. Wzór umowy o dofinansowanie
 4. Załącznik nr 1 do umowy o dofinansowanie – zestawienie rzeczowo-finansowe operacji
 5. Załącznik nr 2 do umowy o dofinansowanie – harmonogram wypłaty zaliczki
 6. Załącznik nr 3 do umowy o dofinansowanie – wniosek Beneficjenta o wypłatę zaliczki
 7. Załącznik nr 4 do umowy o dofinansowanie – harmonogram działań informacyjnych, szkoleniowych
 8. Formularz wniosku o płatność
 9. Instrukcja wypełnienia wniosku o płatność