Podział kwot połowowych będących w dyspozycji ministra możliwych do odłowienia w Morzu Bałtyckim w 2017 r.

Podział dodatkowych kwot połowowych na 2017 rok obejmuje dorsze, śledzie, szproty i łososie z określonych podobszarów Morza Bałtyckiego.

W nawiązaniu do Komunikatu z dnia 31 lipca br., dotyczącego wysokości kwot połowowych możliwych do odłowienia w Morzu Bałtyckim w 2017 r., Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej informuje, że został dokonany podział kwot połowowych następujących gatunków organizmów morskich możliwych do odłowienia w Morzu Bałtyckim:

  • dorszy z podobszarów 25-32;
  • śledzi z podobszarów 22-24;
  • śledzi z podobszarów 25-27, 28.2, 29 i 32;
  • szprotów z podobszarów 22-32;
  • łososi z podobszarów 22-31.

Informacje o wysokości indywidualnych kwot połowowych dorszy, przyznanych na poszczególne statki rybackie w danej grupie długości statku zawiera poniższa tabela:

Przedział długości statków rybackich Liczba wszystkich złożonych wniosków Liczba wniosków spełniających wymogi formalne
i merytoryczne
Indywidualna  kwota połowowa dorszy na armatora na statek
(Zgodnie z wnioskiem lub nie więcej niż)

(t)

8 – 9,99 m 12 11 4,018
10 – 11,99 m 62 62 5,357
12 – 14,99 m 30 30 5,357
15 – 18,49 m 21 21 6,027
18,5 – 20,49 m 27 27 4,688
20,5 – 25,5 m 25 25 4,688
pow. 25,5 m 10 10 4,775
Razem 187 186  

Po zsumowaniu wszystkich przyznanych indywidualnych kwot połowowych, z kwoty 955,156 t rozdysponowane zostało 951,046 t.

Nierozdysponowana kwota połowowa dorszy wynosi 4,110 t.

W przypadku śledzi stada zachodniego kwoty połowowe przyznano w częściach równych na poszczególne statki rybackie:

Liczba wszystkich złożonych wniosków Liczba wniosków spełniających wymogi formalne i merytoryczne Indywidualna kwota połowowa śledzi stada zachodniego na armatora na statek

(Zgodnie z wnioskiem lub nie więcej niż)

(t)

36 26 0,591

Po zsumowaniu wszystkich przyznanych indywidualnych kwot połowowych z kwoty 15,376 t rozdysponowane zostało 15,366 t.

Nierozdysponowana kwota połowowa śledzi stada zachodniego wynosi 0,01 t.

Informacje o wysokości indywidualnych kwot połowowych śledzi z podobszarów 25-27, 28.2, 29 i 32, przyznanych na poszczególne statki rybackie w danej grupie długości statku, zawiera poniższa tabela:

Przedział długości statków rybackich Liczba wszystkich złożonych wniosków Liczba wniosków spełniających wymogi formalne
i merytoryczne
Indywidualna kwota połowowa śledzi na armatora na statek

(Zgodnie z wnioskiem lub nie więcej niż)

(t)

8 – 11,99 m 7 6 57 (1)
12 – 14,99 m 10 8 19,854
15 – 18,49 m 8 7 29,781
18,5 – 20,49 m 16 15 49,635
20,5 – 24,00 m 20 20 79,416
24,01 – 25,49 m 6 6 99,270
25,5 – 30,49 m 26 26 198,539
pow. 30,49 m 4 4 198,539
Razem 97 92  

¹ Łączna kwota połowowa jaką, zgodnie ze złożonymi wnioskami, otrzymali armatorzy statków rybackich w danym przedziale długości statków.

Po zsumowaniu wszystkich przyznanych dodatkowych indywidualnych kwot połowowych
z kwoty 9 308,962 t rozdysponowane zostało 9 093,803 t.

Nierozdysponowana kwota połowowa śledzi stada centralnego wynosi 215,159 t.

Informacje o indywidualnych kwotach połowowych szprotów, przyznanych na poszczególne statki rybackie w danej grupie długości statku, zawiera poniższa tabela:

Przedział długości statków rybackich Liczba wszystkich złożonych wniosków Liczba wniosków spełniających wymogi formalne
i merytoryczne
Indywidualna  kwota połowowa szprotów na armatora na statek

(Zgodnie z wnioskiem lub nie więcej niż)

(t)

8 – 11,99 m 0 0 0
12 – 14,99 m 13 12 6,157
15 – 18,49 m 9 8 9,235
18,5 – 20,49 m 27 27 15,392
20,5 – 24,00 m 20 20 24,628
24,01 – 25,49 m 8 8 30,785
25,5 – 30,49 m 35 35 58,491
pow. 30,49 m 4 4 61,569
Razem 116 114  

Po zsumowaniu wszystkich przyznanych dodatkowych indywidualnych kwot połowowych
z kwoty 3 595,657 t rozdysponowane zostało 3 595,649 t.

Nierozdysponowana kwota połowowa szprotów wynosi 0,008 t.

W przypadku łososi kwotę połowową przyznaje się w częściach równych na poszczególne statki rybackie:

Liczba wszystkich złożonych wniosków Liczba wniosków spełniających wymogi formalne i merytoryczne Indywidualna kwota połowowa łososi na armatora na statek

(Zgodnie z wnioskiem lub nie więcej niż)

(szt.)

91 76 3

Po zsumowaniu wszystkich przyznanych dodatkowych indywidualnych kwot połowowych z kwoty 238 szt. rozdysponowane zostało 228 szt.

Nierozdysponowana kwota połowowa łososi wynosi 10 szt.


Podstawa prawna:

  • Art. 55 ustawy z dnia 19 grudnia 2014 r. o rybołówstwie morskim (Dz. U. z 2015 r., poz. 222 z późn. zm.)
  • § 8 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 22 września 2015 r. w sprawie szczegółowego sposobu podziału ogólnych kwot połowowych i dodatkowych kwot połowowych (Dz. U. poz. 1486, z późn. zm.)