Komunikat w sprawie utworzenia punktu konsultacyjnego w zakresie wdrażania Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze”

Departament Rybołówstwa w Ministerstwie Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej informuje, że w Wydziale Centrum Monitorowania Rybołówstwa w Gdyni, ul. Kołłątaja 1, został utworzony punkt konsultacyjny, w którym pracownik Departamentu Rybołówstwa przyjmuje wnioskodawców i beneficjentów w sprawach związanych ze współpracą z Pomorskim Oddziałem Regionalnym Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w zakresie wdrażania Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze”.

Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy.

Osoba kontaktowa:

Pan Karol Stein

Centrum Monitorowania Rybołówstwa
ul. Kołłątaja 1, pok. 506

81-322 Gdynia

  • (58) 735 63 11

karol.stein@mgm.gov.pl