Informacja w sprawie ogłoszenia naboru wniosków w zakresie działania 1.4 „Ochrona i odbudowa morskiej różnorodności biologicznej i ekosystemów morskich oraz systemy rekompensat w ramach zrównoważonej działalności połowowej”

Informujemy, że w dniu 28 stycznia 2019 r. Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa ogłosił nabór wniosków o dofinansowanie w ramach działania 1.4 „Ochrona i odbudowa morskiej różnorodności biologicznej i ekosystemów morskich oraz systemy rekompensat w ramach zrównoważonej działalności połowowej” w zakresie poddziałania, o którym mowa w art. 40 ust. 1 lit. b-g oraz i rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 508/2014.

W ramach powyższego naboru organizacje rybackie działające na całym polskim wybrzeżu Morza Bałtyckiego mogą złożyć  w terminie od dnia 11 lutego 2019 r. do dnia 28 lutego 2019 r. włącznie wniosek o dofinansowanie dotyczący przyłowów chronionych gatunków ssaków, ptaków i ryb oraz ich obserwacji w ramach pilotażowego projektu. Armatorzy statków rybackich chcący uczestniczyć w przedmiotowej operacji, powinni zgłosić chęć udziału do organizacji rybackich działających na ich terenie w możliwie jak najszybszym terminie.