Priorytet 4 Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej, w zakresie działania 4.4 koszty bieżące i aktywizacja oraz wsparcie przygotowawcze

Pliki do pobrania

Aktualne dokumenty na 2018 rok obowiązujące od 16 kwietnia 2018 r.

 1. Formularz wniosku o dofinansowanie
 2. Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie
 3. Wzór umowy o dofinansowanie 2018
 4. Załącznik 1 – zestawienie finansowo rzeczowe
 5. Załącznik 2 – harmonogram działań informacyjnych szkoleniowych
 6. Załącznik 3 – harmonogram wypłaty zaliczki
 7. Załącznik 4 – wniosek o wypłatę zaliczki
 8. Formularz wniosku o płatność
 9. Instrukcja wypełniania wniosku o płatność

Archiwalne dokumenty ważne w 2017 roku

 1. Formularz wniosku o dofinansowanie
 2. Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie
 3. Wzór umowy o dofinansowanie
 4. Załącznik 1A do umowy o dofinansowanie
 5. Załącznik 1B do umowy o dofinansowanie
 6. Załącznik 2 do umowy o dofinansowanie
 7. Wzór aneksu do umowy o dofinansowanie
 8. Załącznik nr 2 do umowy o dofinansowanie – hamonogram wypłaty zaliczki
 9. Załącznik nr 3 do umowy o dofinansowanie – wniosek o wypłatę zaliczki
 10. Formularz wniosku o płatność
 11. Instrukcja wypełniania wniosku o płatność

Wzór sprawozdania końcowego z realizacji operacji pobierz plik .doc