BlueInvest Day 2020

Departament Rybołówstwa MGMiŻŚ informuje o mającym miejsce w dniu 4 lutego 2020 r. wydarzeniu pod nazwą BlueInvest Day 2020.

Wydarzenie BlueInvest Day 2020 to spotkanie skierowane do osób oraz podmiotów działających w sektorze tzw. „Niebieskiej Gospodarki”.

Szczegóły dotyczące niniejszego wydarzenia można znaleźć pod następującym adresem: https://blueinvest2020.converve.io/index.html