Priorytet 4 „Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej”, zawartego w Programie Operacyjnym „Rybactwo i Morze” na lata 2014-2020 w zakresie działania: realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność.

„Dokumenty aktualne od 29 maja 2017 r.”

 1. Formularz wniosku o dofinansowanie
 2. Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie
 3. Biznes Plan uproszczony
 1. Wzór umowy o dofinansowanie
 2. Załącznik nr 1 do umowy o dofinansowanie- zestawienie rzeczowo-finansowe operacji
 3. Załącznik nr 2 do umowy o dofinansowanie- harmonogram wypłaty zaliczki
 4. Załącznik nr 3 do umowy o dofinansowanie- wniosek Beneficjenta o wypłatę zaliczki
 5. Załącznik nr 4 do umowy o dofinansowanie- harmonogram działań informacyjnych, szkoleniowych
 1. Formularz wniosku o płatność
 2. Instrukcja wypełnienia wniosku o płatność

„Dokumenty aktualne do 28 maja 2017 r.”

 1. Formularz wniosku o dofinansowanie
 2. Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie
 3. Biznes Plan uproszczony
 1. Wzór umowy o dofinansowanie
 2. Załącznik nr 1 do umowy o dofinansowanie – zestawienie rzeczowo finansowe
 3. Załącznik nr 2 do umowy o dofinansowanie – harmonogram zaliczki
 4. Załącznik nr 3 do umowy o dofinansowanie – wniosek o wypłatę zaliczki
 5. Załącznik nr 4 do umowy o dofinansowanie – harmonogram działań informacyjnych szkoleniowych i promocyjnych
 1. Formularz wniosku o płatność
 2. Instrukcja wypełniania wniosku o płatność