Międzynarodowa Konferencja Ministerialna “Żegluga Łączy”

Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, wraz z Europejską Komisją ds. Gospodarczych ONZ, zaprasza do udziału w konferencji „Żegluga Łączy”. Konferencja odbędzie się w dniach 18-19 kwietnia 2018 roku, we Wrocławiu. Dedykowana strona internetowa z rejestracją na konferencję zostanie wkrótce uruchomiona.

Cel konferencji

Celem konferencji jest spotkanie wysokich rangą przedstawicieli międzynarodowych instytucji, liderów i decydentów zajmujących się rozwojem transportu oraz zwrócenie ich uwagi na potrzebę rozwoju sektora transportu wodnego śródlądowego. Spotkanie przedstawicieli środowiska międzynarodowego przełoży się na zwrócenie większej uwagi na kwestie związane z transportem wodnym śródlądowym zarówno w Europie, jak i poza nią. Jednym z głównych celów konferencji jest wzmocnienie europejskiej i międzynarodowej świadomości w zakresie możliwości oferowanych przez sektor transportu wodnego śródlądowego. Podczas debat i sesji poruszone zostaną takie tematy jak rozwój kluczowej dla warunków nawigacyjnych infrastruktury, digitalizacja i szeroki dostęp do danych i informacji, ekologia transportu, edukacja w zakresie potrzeb sektora i inne.

Poniżej przedstawiamy wstępną agenda konferencji. Informacje dotyczące przygotowania konferencji będą uzupełniane na bieżąco.

W celu uzyskania dodatkowych informacji prosimy o kontakt na adres e-mail: zegluga@mgm.gov.pl

Kontakt dla mediów

Biuro Prasowe Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej

tel.: +48 22 583 86 60

e-mail: media@mgm.gov.pl

Powyższy adres e-mail oraz numery telefonów są przeznaczone wyłącznie dla przedstawicieli mediów

Hotele i informacje o Wrocławiu

Organizator konferencji planuje wstępne rezerwacje w hotelach znajdujących się w pobliżu miejsca organizacji konferencji. Więcej informacji podanych zostanie wkrótce, tymczasem informacje nt. bazy hotelowej Wrocławia mogą Państwo pozyskać ze strony internetowej: https://www.expedia.co.uk/Wroclaw-Hotels.d3820.Travel-Guide-Hotels

Więcej informacji nt. Wrocławia znajdziecie Państwo na stronie internetowej: https://visitwroclaw.eu/

***

The Ministry of Maritime Economy and Inland Navigation, along with United Nations Economic Commission for Europe invite you to join the conference „Connecting by Inland Navigation”. The conference is going to take place in Wrocław, 18-19 April 2018. Special website for the registration to the conference is going to be available soon.

Aim of the conference

The aim of the conference is to bring together high-level representatives of international institutions, leaders and decision makers involved in the development of transport and to draw their attention to the need to develop the inland waterway transport sector. The assemblage of international community representatives is going to constitute an occasion to build up their awareness of issues related to inland water transport both in and outside of Europe. One of the main objectives of the conference is to enhance both the European and the international perception of the opportunities offered by inland waterway transport. Debates and sessions will focus on the development of key infrastructure for the improvement of navigation, digitalization and data exchange, as well as ecology, education and other crucial issues of the sector.

Please find below a draft version of the agenda of the conference. Information regarding the conference is going to updated on a regular basis.

For further information please contact: zegluga@mgm.gov.pl

Contact point for the media

Press Office

Tel.: +48 22 583 86 60

Email: media@mgm.gov.pl

The above email address and telephone numbers serve solely for press representatives.

Hotels

The organizers plan to put up a costless reservation in chosen hotels which are close to the meeting venue. More information will be available soon, for now please find more information about the hotel base on the following website: https://www.expedia.co.uk/Wroclaw-Hotels.d3820.Travel-Guide-Hotels

For more information regarding Wrocław and its attractions, please visit the website: https://visitwroclaw.eu/en

On the History of Wrocław: https://www.inyourpocket.com/wroclaw/history

On Wrocław Dwarfs: https://en.wikipedia.org/wiki/Wroc%C5%82aw%27s_dwarfs

Załączniki

SAVE THE DATE PL
Data: 2017-12-01, rozmiar: 896 KB
SAVE THE DATE EN
Data: 2017-12-01, rozmiar: 351 KB
ENGLISH VERSION AGENDA 22_11_2017
Data: 2017-12-01, rozmiar: 273 KB
AGENDA PO POLSKU
Data: 2017-12-01, rozmiar: 198 KB