Współpraca międzynarodowa

Europejskie Porozumienie w Sprawie Głównych Śródlądowych Dróg Wodnych o Znaczeniu Międzynarodowym (AGN)

23 stycznia 2017 r. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Pan Andrzej Duda podpisał ustawę o ratyfikacji Europejskiego porozumienia wsprawie głównych śródlądowych dróg wodnych o znaczeniu międzynarodowym (AGN), sporządzonego w Genewie dnia 19 stycznia 1996 r. Ustawa została opublikowana 31 stycznia 2017 r. w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej i weszła w życie 15 lutego br. Dokonanie aktu ratyfikacji przez Prezydenta RP miało miejsce 6 marca 2017 r.

Porozumienie AGN ma na celu przede wszystkim rozwój międzynarodowego transportu na śródlądowych drogach wodnych w Europie.
Sieć ujęta w Porozumieniu AGN podzielona jest na 9 głównych wodnych ciągów transportowych o długości ponad 27 tys. km, które łączą porty ponad 37 krajów europejskich.

Na terytorium Polski, znajdują się odcinki trzech głównych szlaków wodnych, tj.:

1. Droga wodna E30 – przebiegająca Odrzańską Drogą Wodną, łączącą Morze Bałtyckie w Świnoujściu z Dunajem w Bratysławie.
2. Droga wodna E40 – łącząca Morze Bałtyckie od Gdańska z Morzem Czarnym w Odessie.
3. Droga Wodna E70 – łącząca Odrę z Zalewem Wiślanym i stanowiąca część europejskiego szlaku komunikacyjnego wschód-zachód łączącego Kłajpedę z Rotterdamem.

Porozumienie AGN wskazuje również dwanaście portów śródlądowych o międzynarodowym znaczeniu zlokalizowanych w dziesięciu miastach:
1. Świnoujście,
2. Szczecin,
3. Kostrzyn,
4. Wrocław,
5. Koźle,
6. Gliwice,
7. Gdańsk,
8. Bydgoszcz (2 porty),
9. Warszawa (2 porty),
10. Elbląg.

Aktualnie wymienione w AGN drogi wodne na terenie Polski nie spełniają minimalnych warunków żeglowności określonych w Porozumieniu. Wzwiązku z powyższym Polska jako członek Porozumienia AGN zobowiązuje się do spełnienia, na objętych AGN drogach wodnych, warunków nawigacyjnych spełniających kryteria właściwe dla śródlądowych dróg wodnych o znaczeniu międzynarodowym, tzw. klasy „E” odpowiadającej co najmniej IV klasie żeglowności.

Polsko-Niemiecka Grupa Robocza ds. Bezpieczeństwa Ruchu Żeglugowego na Wodach Granicznych Rzeki Odry, Odry Zachodniej i Nysy Łużyckiej
Posiedzenia Grupy odbywają się cyklicznie, raz do roku, na podstawie umowy między Rządem Republiki Federalnej Niemiec a Rządem Rzeczypospolitej Polskiej o żegludze śródlądowej. Organizowane są na przemian na terytorium Republiki Federalnej Niemiec i Rzeczypospolitej Polskiej. Biorą w nich udział przedstawiciele organów administracji żeglugi śródlądowej Polski i RFN.