Publikacje i materiały informacyjne

  1. „Założenia do planów rozwoju śródlądowych dróg wodnych w Polsce na lata 2016–2020 z perspektywą do roku 2030” (PDF)
  2. „Assumptions for the development plans of inland waterways in Poland for 2016-2020 with 2030 perspective” (PDF)
  3. „Inwentaryzacja części składowych śródlądowych dróg wodnych o szczególnym znaczeniu transportowym” (PDF)
  4. „Ekspertyza w zakresie rozwoju śródlądowych dróg wodnych w Polsce na lata 2016-2020 z perspektywą do roku 2030” (PDF)
  5. „Europejskie porozumienie w sprawie głównych śródlądowych dróg wodnych o znaczeniu międzynarodowym (AGN)” (PDF)