Prace nad programem modernizacji drogi wodnej rzeki Wisły

W prace nad przygotowaniem programu modernizacji drogi wodnej rzeki Wisły zaangażowany jest  Zarząd Morskiego Portu Gdańsk. Ogłoszenie przetargu, który wyłoni wykonawcę studium wykonalności nastąpi na przełomie 2017 r. i 2018 r. Odbiór studium planowany jest w roku 2019.

Zapraszamy do zapoznania się z informacjami opublikowanymi przez Port Gdańsk: http://www.portgdansk.pl/wydarzenia/port-gdansk-pomoze-rozwijac-polska-zegluge-srodladowa.