Rozwój żeglugi śródlądowej

Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej prowadzi prace, których celem jest zahamowanie regresu w zakresie przewozu towarów i osób transportem wodnym śródlądowym. Działania strategiczne, jakie musimy podjąć w zakresie rewitalizacji i modernizacji śródlądowych dróg wodnych w Polsce zostały określone w Strategii Rozwoju Transportu do roku 2020 z perspektywą do 2030 r.
Na podstawie zapisów zawartych w strategii trwają prace nad programem wieloletnim, zmierzającym do przywrócenia parametrów eksploatacyjnych na śródlądowych drogach wodnych pełniących funkcję transportową.
Grafika przedstawia mapę śródlądowych dróg wodnych Polski w skali 1:700 000

Grafika przedstawia mapę śródlądowych dróg wodnych – Polska na tle Europy w skali 1:2 300 000

Załączniki

Drogi wodne - Polska na tle Europy
Data: 2018-01-24, rozmiar: 15 MB
Mapa Śródlądowych Dróg Wodnych w Polsce
Data: 2018-01-03, rozmiar: 33 MB