Prawo i dokumenty

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o żegludze śródlądowej. Ustawa ta określa między innymi sposób nadzoru nad statkami żeglugi śródlądowej oraz przepisy dotyczące poruszania się tych statków po drogach wodnych.