Bezpieczeństwo i warunki uprawiania żeglugi

Bezpieczeństwo żeglugi

Kwalifikacje zawodowe

Przy dyrektorach urzędów żeglugi śródlądowej działają terenowe komisje egzaminacyjne przeprowadzające egzaminy na świadectwa i patenty w żegludze śródlądowej.
Przy Dyrektorze Urzędu Żeglugi Śródlądowej w Szczecinie działa Centralna Komisja Egzaminacyjna przeprowadzająca egzaminy na patenty kapitana żeglugi śródlądowej klasy A i B.