O rozwoju Odrzańskiej Drogi Wodnej w czeskim Bohuminie

Jerzy Materna, sekretarz stanu w ministerstwie gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej wziął udział w Forum Odrzańskim, które odbywa się w czeskim Bohuminie. Kolejna edycja polsko – czeskiej platformy dyskusyjnej dotyczy wzajemnej wymiany informacji o projekcie wydłużenia Odrzańskiej Drogi Wodnej o transgraniczny odcinek z polskiego Kędzierzyna-Koźle aż po czeską Ostrawę. Wiceminister Jerzy Materna w swoim wystąpieniu […]

Szczecin. Jerzy Materna na posiedzeniu komitetu wykonawczego Europejskiego Stowarzyszenia Portów Żeglugi Śródlądowej

W drugim dniu wizyty członków Europejskiego Stowarzyszenia Portów Żeglugi Śródlądowej (The European Federation of Inland Ports- EFIP),w siedzibie Zarządu Morskich Portów Szczecin i Świnoujście S.A. odbyło się posiedzenie grupy roboczej komitetu wykonawczego tej organizacji. W obradach wziął udział sekretarz stanu w Ministerstwie Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej – Jerzy Materna oraz dyrektor Departamentu Żeglugi Śródlądowej […]