Powołano Komitet Sterujący w sprawie budowy Stopnia Wodnego Siarzewo

Wiceministrowie gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej, energii oraz środowiska, wiceprezesi Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, Dyrektorzy Urzędów Żeglugi Śródlądowej oraz przedstawiciele ENERGA Invest SA wzięli udział w I posiedzeniu Komitetu Sterującego w sprawie realizacji inwestycji budowy Stopnia Wodnego Siarzewo.

Kongres590. Nowe motory rozwoju żeglugi śródlądowej

W Jasionce k. Rzeszowa drugiego dnia Kongresu 590 odbył się panel poświęcony żegludze śródlądowej pt. Kiedy i gdzie popłyniemy – nowe motory rozwoju żeglugi śródlądowej.

Podsumowanie konferencji „Program modernizacji Odrzańskiej Drogi Wodnej”

6 listopada br. we Wrocławiu odbyła się konferencja Program modernizacji Odrzańskiej Drogi Wodnej. Nowe szanse i wyzwania dla samorządów terytorialnych. Po raz pierwszy na mapach zaprezentowano potencjalne miejsca nowych piętrzeń na Odrze swobodnie płynącej na odcinku do ujścia Nysy Łużyckiej.  Wydarzenie to jest kamieniem milowym na drodze opracowania Programu rozwoju Odrzańskiej Drogi Wodnej.

Rozpoczęły się samorządowe konsultacje wariantów modernizacji Odrzańskiej Drogi Wodnej

We Wrocławiu w Centrum Kongresowym Politechniki Wrocławskiej odbyła się konferencja inaugurująca konsultacje programu modernizacji Odrzańskiej Drogi Wodnej – nowe szanse i wyzwania dla samorządów terytorialnych. Załączniki Prezentacja Moniki Niemiec-Butryn dyrektora Departamentu Żeglugi Śródlądowej Data: 2017-11-07, rozmiar: 950 KB

Konferencja konsultacyjna dla samorządów nadodrzańskich

„Program modernizacji Odrzańskiej Drogi Wodnej. Nowe szanse i wyzwania dla samorządów terytorialnych”. Konferencja konsultacyjna dla nadodrzańskich samorządów odbędzie się we Wrocławiu, w dniu 6 listopada 2017 roku. Załączniki Formularz zgłoszeniowy Data: 2017-10-13, rozmiar: 125 KB Program konferencji Data: 2017-10-13, rozmiar: 237 KB Pobierz wszystkie pliki

Aktualizacja umowy ADN dotyczącej przewozu towarów niebezpiecznych

Departament Żeglugi Śródlądowej informuje, że 8 września 2017 r. w Dzienniku Ustaw pod pozycją 1719. został opublikowany jednolity tekst Umowy europejskiej dotyczącej międzynarodowego przewozu śródlądowymi drogami wodnymi towarów niebezpiecznych (ADN).

O rozwoju Odrzańskiej Drogi Wodnej w czeskim Bohuminie

Jerzy Materna, sekretarz stanu w ministerstwie gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej wziął udział w Forum Odrzańskim, które odbywa się w czeskim Bohuminie. Kolejna edycja polsko – czeskiej platformy dyskusyjnej dotyczy wzajemnej wymiany informacji o projekcie wydłużenia Odrzańskiej Drogi Wodnej o transgraniczny odcinek z polskiego Kędzierzyna-Koźle aż po czeską Ostrawę. Wiceminister Jerzy Materna w swoim wystąpieniu […]