Rynek i przetwórstwo rybne

Nowe wymagania w zakresie znakowania produktów rybołówstwa i akwakultury pobierz plik .pdf
Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania dotyczące identyfikowalności produktów rybołówstwa i akwakultury pobierz plik .doc
Praktyczne wskazówki dla konsumentów ryb pobierz plik .pdf
Rejestr uznanych organizacji producentów ryb pobierz plik .xlsx
Rejestr uznanych organizacji międzybranżowych pobierz plik .xlsx
Wykaz oznaczeń handlowych gatunków ryb oraz wodnych bezkręgowców – aktualizacja z dn. 6.02.2018 r.

(The list of commercial designations of fish species)

pobierz plik .doc

pobierz plik .pdf

Rejestr Przedsiębiorców Skupujących Produkty Rybne pobierz plik .xlsx
Procedura wpisu do Rejestru Przedsiębiorców Skupujących Produkty Rybne pobierz plik .doc
Ceny progowe na 2017 r. pobierz plik .pdf
Wykaz Centrów Pierwszej Sprzedaży Ryb pobierz plik .pdf