Badania stanu zasobów ryb w polskich obszarach morskich

Raport z realizacji programu badań na Zalewie Wiślanym, polegającego na ocenie stanu zasobów ryb, ze szczególnym uwzględnieniem populacji leszcza i sandacza w roku 2016 Raport z realizacji programu badań na Zalewie Wiślanym, polegającego na ocenie stanu zasobów ryb, ze szczególnym uwzględnieniem populacji leszcza i sandacza w roku 2015 Raport z realizacji programu badań na Zalewie […]

REJESTR STATKÓW RYBACKICH

Wniosek o dokonanie wpisu statku do rejestru statków rybackich 14.06.2016 Wniosek o dokonanie zmiany wpisu w rejestrze statków rybackich 19.07.2016 Wniosek o uznanie statku rybackiego za wycofany z rybołówstwa komercyjnego 16.06.2016 Wniosek o wydanie licencji połowowej 19.07.2016 Wzór wniosku w sprawie przekazania całości/części indywidualnej zdolności połowowej 04.10.2016

STATYSTYKI POŁOWÓW

Wykorzystanie kwoty połowowej o której mowa w art. 44 ust. 3 ustawy z dnia 19 grudnia 2014 r. o rybołówstwie morskim (Dz. U. z 2015 r., poz. 222, z późn. zm.) – rok 2017 Wykorzystanie kwot połowowych organizmów morskich w 2014 r. Wykorzystanie kwot połowowych organizmów morskich w 2013 r. Wykorzystanie kwot połowowych organizmów morskich […]

RAPORTY I OPRACOWANIA

Plan kontroli wyrywkowych mocy silników napędu głównego statków rybackich Raport roczny dotyczący działań zmierzających do osiągnięcia równowagi pomiędzy zdolnością połowową a wielkością dopuszczalnych połowów za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 r. (wraz z Planem działania) Raport roczny dotyczący działań zmierzających do osiągnięcia równowagi pomiędzy zdolnością połowową a wielkością dopuszczalnych połowów za okres […]

WNIOSKI I FORMULARZE DO POBRANIA

Wzór wniosku w sprawie przekazania całości/części indywidualnej zdolności połowowej pobierz plik .docx pobierz plik .pdf Wniosek o utworzenie zbiorczej kwoty połowowej pobierz plik .docx pobierz plik .pdf Wniosek o wydanie specjalnego zezwolenia połowowego pobierz plik .docx pobierz plik .pdf Wniosek w sprawie przekazania indywidualnej kwoty połowowej pobierz plik .docx pobierz plik .pdf Wniosek o przyznanie […]

KWOTY POŁOWOWE

Informacja o podziale ogólnych kwot połowowych na Morzu Bałtyckim w roku 2016 pobierz plik .pdf Informacja o podziale ogólnych kwot połowowych na Morzu Bałtyckim w roku 2015 pobierz plik .pdf Informacja o podziale ogólnych kwot połowowych na Morzu Bałtyckim w roku 2014 pobierz plik .pdf Informacja o podziale kwot połowowych na rok 2013 pobierz plik […]