Rybactwo śródlądowe

Stanowisko Zespołu ds. Śródlądowej Gospodarki Rybackiej i Wędkarskiej w sprawie kierunków działań mających na celu stworzenie lub poprawę istniejących mechanizmów zwalczania KHV w Polsce oraz pomocy dla gospodarstw rybackich dotkniętych chorobą pobierz plik .pdf
Polski Plan gospodarowania zasobami węgorza w Polsce, zatwierdzony przez Komisję Europejską pobierz plik .pdf
Streszczenie Planu gospodarowania zasobami węgorza w Polsce pobierz plik .pdf
Decyzja KE zatwierdzająca Plan gospodarowania zasobami węgorza pobierz plik .pdf
Kwestionariusz statystyczny RRW 22 pobierz plik .pdf

pobierz plik .odt

Kwestionariusz statystyczny RRW 23 pobierz plik .pdf

pobierz plik .odt

Wyjaśnienia do wybranych zagadnień kwestionariusza RRW-22 pobierz plik .pdf