Roczny Planu Kontroli Programu Operacyjnego Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013 na rok 2020”

Roczny Plan Kontroli Programu Operacyjnego Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007 – 2013 (PO RYBY 2007 – 2013) na rok 2019

Załączniki

RPK PO RYBY 2007 - 2013 na rok 2019

Data: 2019-01-14, rozmiar: 3 MB

Roczny Plan Kontroli Programu Operacyjnego Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007 – 2013 (PO RYBY 2007 – 2013) na rok 2018

(więcej…)