Rejestr – ryby nierodzime

Informacje o rejestrze wprowadzeń i przeniesień gatunków obcych i niewystępujących miejscowo pobierz plik .pdf
Procedura uzyskania zezwolenia na prowadzenie działań z wykorzystaniem ryb gatunku uznananego za nierodzimy pobierz plik .pdf
Formularz wniosku o wydanie zezwolenia na wprowadzenie do powierzniowych wód śródlądowych ryb gatunków nierodzimych pobierz plik .pdf
Formularz wniosku o wydanie zezwolenia na wprowadzenie gatunków nierodzimych do obiektów chowu i hodowli ryb pobierz plik .pdf