OGŁOSZENIE w sprawie możliwości składania wniosków o dofinansowanie w ramach pomocy technicznej programu Operacyjnego „ Rybactwo i Morze”

Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej na podstawie Art. 13 ust. 6 Ustawy z dnia 10 lipca 2015 r. o wspieraniu zrównoważonego rozwoju sektora rybackiego z udziałem  Europejskiego Funduszu Morskiego ogłasza nabór w sprawie możliwości składania wniosków o dofinansowanie w ramach pomocy technicznej Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze”. Wnioski o dofinansowanie można składać, od dnia […]

OGŁOSZENIE w sprawie możliwości składania wniosków o dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” w ramach Priorytetu 1. Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo, zasobooszczędnego, innowacyjnego, konkurencyjnego i opartego na wiedzy w zakresie działania 1.11 „Wartość dodana, jakość produktów i wykorzystanie niechcianych połowów”

PREZES AGENCJI RESTRUKTURYZACJI I MODERNIZACJI ROLNICTWA działając na podstawie § 81 rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 16 września 2016 roku w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty i zwrotu pomocy finansowej na realizację operacji w ramach Priorytetu 1. Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo, zasobooszczędnego, innowacyjnego, konkurencyjnego i opartego na wiedzy, zawartego w Programie […]

OGŁOSZENIE w sprawie możliwości składania wniosków o dofinansowanie w zakresie działania 1.6 Trwałe zaprzestanie działalności połowowej na realizację operacji dotyczących złomowania i przekwalifikowania statku rybackiego

PREZES AGENCJI RESTRUKTURYZACJI I MODERNIZACJI ROLNICTWA ogłasza nabór w sprawie możliwości składania wniosków o dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” w ramach Priorytetu 1. Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo, zasobooszczędnego, innowacyjnego, konkurencyjnego i opartego na wiedzy w zakresie działania 1.6 Trwałe zaprzestanie działalności połowowej, na realizację operacji dotyczących złomowania i przekwalifikowania statku rybackiego.

OGŁOSZENIE w sprawie możliwości składania wniosków o dofinansowanie w zakresie działania 1.6 Trwałe zaprzestanie działalności połowowej na realizację operacji dotyczących utraty miejsca pracy na statku rybackim

PREZES AGENCJI RESTRUKTURYZACJI I MODERNIZACJI ROLNICTWA ogłasza nabór w sprawie możliwości składania wniosków o dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” w ramach Priorytetu 1. Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo, zasobooszczędnego, innowacyjnego, konkurencyjnego i opartego na wiedzy w zakresie działania 1.6 Trwałe zaprzestanie działalności połowowej, na realizację operacji dotyczących utraty miejsca pracy na statku rybackim.

OGŁOSZENIE w sprawie możliwości składania wniosków o dofinansowanie w zakresie działania 1.9 Zdrowie i bezpieczeństwo

PREZES AGENCJI RESTRUKTURYZACJI I MODERNIZACJI ROLNICTWA ogłasza nabór w sprawie możliwości składania wniosków o dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego„Rybactwo i Morze”w ramach Priorytetu 1. Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo, zasobooszczędnego, innowacyjnego, konkurencyjnego i opartego na wiedzy w zakresie działania 1.9 „Zdrowie i bezpieczeństwo”.