Weryfikacja zasad horyzontalnych stanowiących warunek sine qua non dla udzielenia wsparcia w ramach PO RYBY 2014-2020

(więcej…)