Zgoda na zwiększenie limitu przyznawania pomocy w ramach działania 1.10 Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej objętego Priorytetem 1

Uprzejmie informujemy, że na podstawie art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 10 lipca 2015 r. o wspieraniu zrównoważonego rozwoju sektora rybackiego z udziałem Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1267), po uzyskaniu pozytywnej opinii Komitetu Monitorującego Program Operacyjny „Rybactwo i Morze” przedstawionej w Uchwale Nr 2/2018 z dnia 19 […]