Ogłoszenie o naborze wniosków o dofinansowanie w zakresie działania 2.6 „Promowanie kapitału ludzkiego i tworzenie sieci kontaktów”

Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa ogłasza[1] nabór wniosków odofinansowanie w zakresie działania 2.6 „Promowanie kapitału ludzkiego i tworzenie sieci kontaktów”. Nabór dotyczy działania w ramach Priorytetu 2 – Wspieranie akwakultury zrównoważonej środowiskowo, zasobooszczędnej, innowacyjnej, konkurencyjnej i opartej na wiedzy – zawartego w Programie Operacyjnym „Rybactwo i Morze”. Na co można składać wnioski Wnioski o […]

Ogłoszenie o naborze wniosków o dofinansowanie w zakresie działania 1.10 „Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej”

Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa ogłasza[1] nabór wniosków odofinansowanie w zakresie działania 1.10 „Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej”. Nabór dotyczy działania w ramach Priorytetu 1. Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo, zasobooszczędnego, innowacyjnego, konkurencyjnego i opartego na wiedzy – zawartego w Programie Operacyjnym „Rybactwo i Morze”. Na co można składać wnioski Pomoc na realizację operacji w ramach […]

Ogłoszenie o naborze wniosków o dofinansowanie w zakresie działania 3.1 „Kontrola i egzekwowanie”

Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa ogłasza[1] nabór wniosków o dofinansowanie w zakresie działania 3.1 „Kontrola i egzekwowanie”. Nabór dotyczy działania w ramach Priorytetu 3. Wspieranie wdrażania Wspólnej Polityki Rybołówstwa, zawartego w Programie Operacyjnym „Rybactwo i Morze”. Na co można składać wnioski Wnioski o dofinansowanie można składać narealizację operacji, októrej mowa w art. 76 ust. […]

Ogłoszenie o naborze wniosków o dofinansowanie w zakresie działania 2.3 „Inwestycje produkcyjne w akwakulturę”

Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa ogłasza[1] nabór wniosków odofinansowanie w zakresie działania 2.3 „Inwestycje produkcyjne w akwakulturę”. Nabór dotyczy działania w ramach Priorytetu 2 – Wspieranie akwakultury zrównoważonej środowiskowo, zasobooszczędnej, innowacyjnej, konkurencyjnej i opartej na wiedzy – zawartego w Programie Operacyjnym „Rybactwo i Morze”. Na co można składać wnioski Wnioski o dofinansowanie można składać […]

Ogłoszenie o naborze wniosków o dofinansowanie w zakresie działania 3.1 „Kontrola i egzekwowanie”

Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa ogłasza[1] nabór wniosków o dofinansowanie w zakresie działania 3.1  „Kontrola i egzekwowanie”. Nabór dotyczy działania w ramach Priorytetu 3. Wspieranie wdrażania Wspólnej Polityki Rybołówstwa, zawartego w Programie Operacyjnym „Rybactwo i Morze”. Na co można składać wnioski Wnioski o dofinansowanie można składać narealizację operacji, polegającej na zakupie innych środków kontroli, […]

Ogłoszenie o naborze wniosków o dofinansowanie w zakresie działania 1.16 „Propagowanie kapitału ludzkiego, tworzenie miejsc pracy i dialog społeczny – szkolenia zawodowe, tworzenie sieci kontaktów, dialog społeczny oraz wsparcie dla małżonków i partnerów życiowych”.

Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa ogłasza[1] nabór wniosków o dofinansowanie w zakresie działania 1.16 „Propagowanie kapitału ludzkiego, tworzenie miejsc pracy i dialog społeczny – szkolenia zawodowe, tworzenie sieci kontaktów, dialog społeczny oraz wsparcie dla małżonków i partnerów życiowych”. Nabór dotyczy operacji, o których mowa w art. 29 ust. 1 lit. b lub c w […]

Ogłoszenie o naborze wniosków o dofinansowanie w zakresie działania 1.11 „Wartość dodana, jakość produktów i wykorzystanie niechcianych połowów”

Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa ogłasza[1]nabór wniosków odofinansowanie w zakresie działania 1.11 „Wartość dodana, jakość produktów iwykorzystanie niechcianych połowów”. Nabór wniosków o dofinansowanie dotyczy działania w ramach Priorytetu 1. Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo, zasobooszczędnego, innowacyjnego, konkurencyjnego iopartego nawiedzy, zawartego w Programie Operacyjnym „Rybactwo i Morze”. Na co można składać wnioski Wnioski o dofinansowanie w […]

Ogłoszenie o naborze wniosków o dofinansowanie w zakresie działania 1.3 „Innowacje związane z ochroną żywych zasobów morza”

Ogłoszenie o naborze wniosków o dofinansowanie w zakresie działania 1.3 „Innowacje związane z ochroną żywych zasobów morza” Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa ogłasza 1 nabór wniosków o dofinansowanie w zakresie działania 1.3 „Innowacje związane z ochroną żywych zasobów morza”. Nabór dotyczy działania w ramach Priorytetu 1. Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo, zasobooszczędnego, innowacyjnego, konkurencyjnego i […]

Ogłoszenie o naborze wniosków o dofinansowanie w zakresie działania 5.1 „Plany produkcji i obrotu”

Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa ogłosił1 nabór wniosków o dofinansowanie w zakresie działania 5.1 „Plany produkcji i obrotu”. Nabór dotyczy działania w ramach Priorytetu 5. Wspieranie obrotu i przetwarzania, zawartego w Programie Operacyjnym „Rybactwo i Morze”. Na co można składać wnioski Wnioski o dofinansowanie w ramach działania 5.1 „Plany produkcji i obrotu” składa się […]

Ogłoszenie o naborze wniosków o dofinansowanie w zakresie działania 1.9 „Zdrowie i bezpieczeństwo”

Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa ogłasza1 nabór wniosków o dofinansowanie w zakresie działania 1.9 „Zdrowie i bezpieczeństwo”. Nabór dotyczy działania w ramach Priorytetu 1. Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo, zasobooszczędnego, innowacyjnego, konkurencyjnego i opartego na wiedzy – zawartego w Programie Operacyjnym „Rybactwo i Morze” Na co można składać wnioski Pomoc na realizację operacji w ramach […]