Ogłoszenie o naborze wniosków o dofinansowanie w zakresie działania 3.1 „Kontrola i egzekwowanie”

Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa ogłasza[1] nabór wniosków o dofinansowanie w zakresie działania 3.1  „Kontrola i egzekwowanie”. Nabór dotyczy działania w ramach Priorytetu 3. Wspieranie wdrażania Wspólnej Polityki Rybołówstwa, zawartego w Programie Operacyjnym „Rybactwo i Morze”. Na co można składać wnioski Wnioski o dofinansowanie można składać narealizację operacji, polegającej na zakupie innych środków kontroli, […]

Ogłoszenie o naborze wniosków o dofinansowanie w zakresie działania 1.16 „Propagowanie kapitału ludzkiego, tworzenie miejsc pracy i dialog społeczny – szkolenia zawodowe, tworzenie sieci kontaktów, dialog społeczny oraz wsparcie dla małżonków i partnerów życiowych”.

Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa ogłasza[1] nabór wniosków o dofinansowanie w zakresie działania 1.16 „Propagowanie kapitału ludzkiego, tworzenie miejsc pracy i dialog społeczny – szkolenia zawodowe, tworzenie sieci kontaktów, dialog społeczny oraz wsparcie dla małżonków i partnerów życiowych”. Nabór dotyczy operacji, o których mowa w art. 29 ust. 1 lit. b lub c w […]

Ogłoszenie o naborze wniosków o dofinansowanie w zakresie działania 1.11 „Wartość dodana, jakość produktów i wykorzystanie niechcianych połowów”

Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa ogłasza[1]nabór wniosków odofinansowanie w zakresie działania 1.11 „Wartość dodana, jakość produktów iwykorzystanie niechcianych połowów”. Nabór wniosków o dofinansowanie dotyczy działania w ramach Priorytetu 1. Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo, zasobooszczędnego, innowacyjnego, konkurencyjnego iopartego nawiedzy, zawartego w Programie Operacyjnym „Rybactwo i Morze”. Na co można składać wnioski Wnioski o dofinansowanie w […]

Ogłoszenie o naborze wniosków o dofinansowanie w zakresie działania 1.3 „Innowacje związane z ochroną żywych zasobów morza”

Ogłoszenie o naborze wniosków o dofinansowanie w zakresie działania 1.3 „Innowacje związane z ochroną żywych zasobów morza” Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa ogłasza 1 nabór wniosków o dofinansowanie w zakresie działania 1.3 „Innowacje związane z ochroną żywych zasobów morza”. Nabór dotyczy działania w ramach Priorytetu 1. Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo, zasobooszczędnego, innowacyjnego, konkurencyjnego i […]

Ogłoszenie o naborze wniosków o dofinansowanie w zakresie działania 5.1 „Plany produkcji i obrotu”

Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa ogłosił1 nabór wniosków o dofinansowanie w zakresie działania 5.1 „Plany produkcji i obrotu”. Nabór dotyczy działania w ramach Priorytetu 5. Wspieranie obrotu i przetwarzania, zawartego w Programie Operacyjnym „Rybactwo i Morze”. Na co można składać wnioski Wnioski o dofinansowanie w ramach działania 5.1 „Plany produkcji i obrotu” składa się […]

Ogłoszenie o naborze wniosków o dofinansowanie w zakresie działania 1.9 „Zdrowie i bezpieczeństwo”

Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa ogłasza1 nabór wniosków o dofinansowanie w zakresie działania 1.9 „Zdrowie i bezpieczeństwo”. Nabór dotyczy działania w ramach Priorytetu 1. Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo, zasobooszczędnego, innowacyjnego, konkurencyjnego i opartego na wiedzy – zawartego w Programie Operacyjnym „Rybactwo i Morze” Na co można składać wnioski Pomoc na realizację operacji w ramach […]

Ruszył nabór wniosków o dofinansowanie w zakresie działania 1.10 „Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej”

Ogłoszenie o naborze wniosków o dofinansowanie w zakresie działania 1.10 „Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej” Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa ogłasza1 nabór wniosków o dofinansowanie w zakresie działania 1.10 „Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej”. Nabór dotyczy działania w ramach Priorytetu 1. Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo, zasobooszczędnego, innowacyjnego, konkurencyjnego i opartego na wiedzy – zawartego w Programie […]

Ruszył nabór wniosków o dofinansowanie w zakresie działania 1.7 „Wsparcie na rzecz systemów przyznawania uprawnień do połowów”

Ogłoszenie o naborze  wniosków o dofinansowanie w zakresie działania 1.7 „Wsparcie na rzecz systemów przyznawania uprawnień do połowów” w ramach Priorytetu 1. Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo, zasobooszczędnego, innowacyjnego, konkurencyjnego i opartego na wiedzy, zawartego w Programie Operacyjnym „Rybactwo i Morze”. Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa ogłasza[1] nabór wniosków o dofinansowanie w zakresie działania 1.7 […]

Ruszył nabór wniosków o dofinansowanie w zakresie działania 1.4 ” Rekompensaty za szkody wyrządzone połowom przez ssaki i ptaki chronione”

Ogłoszenie o naborze wniosków o dofinansowanie w zakresie działania 1.4 „Ochrona i odbudowa morskiej różnorodności biologicznej i ekosystemów morskich oraz systemy rekompensat w ramach zrównoważonej działalności połowowej”, na poddziałanie 1.4.3 „Systemy rekompensaty za szkody wyrządzone połowom przez ssaki i ptaki chronione” w ramach Priorytetu 1. Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo, zasobooszczędnego, innowacyjnego, konkurencyjnego i opartego na wiedzy, […]

Zgoda na zwiększenie limitu przyznawania pomocy w ramach działania 1.10 Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej objętego Priorytetem 1

Uprzejmie informujemy, że na podstawie art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 10 lipca 2015 r. o wspieraniu zrównoważonego rozwoju sektora rybackiego z udziałem Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1267), po uzyskaniu pozytywnej opinii Komitetu Monitorującego Program Operacyjny „Rybactwo i Morze” przedstawionej w Uchwale Nr 2/2018 z dnia 19 […]