Ruszył następny nabór wniosków o dofinansowanie w zakresie działania 3.1 „Kontrola i egzekwowanie”

(więcej…)

Ruszył kolejny/nowy nabór wniosków o dofinansowanie w zakresie działania 3.1 „Kontrola i egzekwowanie”

(więcej…)

Ruszył nabór wniosków o dofinansowanie w zakresie działania 1.2 „Zmniejszanie oddziaływania rybołówstwa na środowisko morskie i środowisko śródlądowe oraz dostosowanie połowów do ochrony gatunków”

(więcej…)

Ruszył kolejny nabór wniosków o dofinansowanie w zakresie działania 5.3 „Środki dotyczące obrotu”

(więcej…)

Ruszył kolejny nabór wniosków o dofinansowanie w zakresie działania 3.1 „Kontrola i egzekwowanie”

(więcej…)

Ruszył nabór wniosków o dofinansowanie w zakresie działania 6.1 – Zintegrowany Nadzór Morski

(więcej…)

Ruszył nabór wniosków o dofinansowanie w zakresie działania 6.3 – Poprawa wiedzy na temat stanu środowiska morskiego

(więcej…)

Ruszył nabór wniosków o dofinansowanie w zakresie działania 5.3 – Środki dotyczące obrotu

(więcej…)

Ruszył nabór o dofinansowanie w zakresie działania 6.2 – Promowanie ochrony środowiska morskiego oraz zrównoważonej eksploatacji zasobów morskich i przybrzeżnych

(więcej…)

Ruszył nabór wniosków o dofinansowanie w zakresie działania 3.1 – Kontrola i egzekwowanie

(więcej…)