Ruszył nabór wniosków o dofinansowanie w zakresie działania 3.1 Kontrola i egzekwowanie

Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa ogłasza[i] nabór wniosków o dofinansowanie w zakresie działania 3.1  „Kontrola i egzekwowanie”. Nabór dotyczy działania w ramach Priorytetu 3. Wspieranie wdrażania Wspólnej Polityki Rybołówstwa, zawartego w Programie Operacyjnym „Rybactwo i Morze”. (więcej…)

Ogłoszenie o naborze wniosków o dofinansowanie w zakresie działania 5.3 Środki dotyczące obrotu

Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa ogłasza[i] nabór wniosków o dofinansowanie w zakresie działania 5.3  „Środki dotyczące obrotu”. Nabór dotyczy działania w ramach Priorytetu 5. Wspieranie obrotu i przetwarzania, zawartego w Programie Operacyjnym „Rybactwo i Morze”. (więcej…)

Ruszył nabór wniosków o dofinansowanie na działanie 1.5 Inwestycje w zakresie ułatwiania przestrzegania obowiązku dotyczącego wyładunku wszystkich połowów

Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR) otworzył nabór wniosków o dofinansowanie na działanie 1.5 Inwestycje w zakresie ułatwiania przestrzegania obowiązku dotyczącego wyładunku wszystkich połowów w ramach Priorytetu 1. Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo, zasobooszczędnego, innowacyjnego, konkurencyjnego i opartego na wiedzy. (więcej…)