Ogłoszenie o naborze wniosków o dofinansowanie w zakresie działania 1.16 „Propagowanie kapitału ludzkiego, tworzenie miejsc pracy i dialog społeczny- szkolenia zawodowe, tworzenie sieci kontaktów, dialog społeczny oraz wsparcie dla małżonków i partnerów życiowych”.

(więcej…)

Ogłoszenie o naborze wniosków o dofinansowanie w zakresie działania 1.16 „Propagowanie kapitału ludzkiego, tworzenie miejsc pracy i dialog społeczny- szkolenia zawodowe, tworzenie sieci kontaktów, dialog społeczny oraz wsparcie dla małżonków i partnerów życiowych”.

(więcej…)

Ruszył kolejny nabór wniosków o dofinansowanie w zakresie działania 3.1 „Kontrola i egzekwowanie”

(więcej…)

Ruszył kolejny nabór wniosków o dofinansowanie w zakresie działania 2.3 „Inwestycje produkcyjne w akwakulturę”

(więcej…)

Ruszył nabór wniosków o dofinansowanie w zakresie działania 2.3 „Inwestycje produkcyjne w akwakulturę”

(więcej…)

Ruszył kolejny nabór wniosków o dofinansowanie w zakresie działania 5.3 „Środki dotyczące obrotu” na realizację operacji dotyczącej prowadzenia regionalnych, krajowych lub transnarodowych kampanii komunikacyjnych i promocyjnych

(więcej…)

Ruszył kolejny nabór wniosków o dofinansowanie w zakresie działania 5.3 „Środki dotyczące obrotu” na realizację operacji dotyczącej znalezienia nowych rynków i poprawy warunków wprowadzania do obrotu produktów rybołówstwa i akwakultury

(więcej…)

Ruszył kolejny nabór wniosków o dofinansowanie w zakresie działania 3.1 „Kontrola i egzekwowanie” (od dnia 26 lipca 2018 r. do dnia 9 sierpnia 2018 r. włącznie)

(więcej…)

Ruszył kolejny nabór wniosków o dofinansowanie w zakresie działania 3.1 „Kontrola i egzekwowanie” (od dnia 11 lipca 2018 r. do dnia 25 lipca 2018 r. włącznie)

(więcej…)

Ruszył kolejny nabór wniosków o dofinansowanie w zakresie działania 3.1 „Kontrola i egzekwowanie” (od dnia 26 czerwca 2018 r. do dnia 10 lipca 2018 r. włącznie)

(więcej…)